Hartelijk welkom op basisschool De Lockaert.

Basisschool de Lockaert is een Algemeen Bijzondere Basisschool. Dat wil zeggen dat de school open staat voor iedereen. Mensen met verschillende geloofsovertuigingen, huidskleuren, levensopvattingen of politieke richtingen, zijn bij ons allemaal van harte welkom. Wij zijn een Basisschool in de wijk Ussen met een open sfeer die door ouders en kinderen als prettig wordt ervaren. Samenwerking in onze school kenmerkt zich door weekopeningen, vieringen en gezamenlijke projecten. Wij stimuleren op een positieve manier de werkhouding van kinderen en de wijze van omgaan met elkaar. Sociale vaardigheden krijgen op onze school veel aandacht; wij leren kinderen problemen op te lossen vanuit een respectvolle houding naar elkaar, met aandacht voor verschillen.

Op onze school geven wij les vanuit een overtuiging dat niet ieder kind hetzelfde hoeft te leren omdat niet iedereen hetzelfde kán leren. Daar waar kinderen extra zorg nodig hebben zullen wij, in samenwerking met ouders, op zoek gaan naar de specifieke onderwijsbehoefte van desbetreffende leerling. Wij zien ouders hierbij als partner omdat zij ervaringsdeskundigen zijn.

Met veel enthousiasme gebeurt dit dagelijks onder de hoede van waarnemend directeur Anneliese Mank en de volgende leerkrachten:

groep 1/2  Jeanine Peters & Stacha Kleijwegt
groep 2-3 Aafke Middel & Maaike Goedman
groep 4-5 Marja van Kreij & Lisa van den Berg
groep 5-6 Jenny van Schijndel & Willeke Berendsen
groep 7/8 Henny Keijsers & Maaike Goedman

Bovendien wordt ons team op deze locatie nog versterkt door onmisbare medewerkers:

  • Sylvia van Zandvoort (intern begeleider)
  • Anneke Ruijs (administratie)
  • Bas van Kerkhof (conciërge)
  • Harold Vossenberg (hulp conciërge)

Team Basisschool De Lockaert

DSC01170